ลุกมานสอนลูก(1)

ผู้เยี่ยมเยียน

1111042
TodayToday13
YesterdayYesterday73
This WeekThis Week166
This MonthThis Month1839
All DaysAll Days1111042
PDF พิมพ์ อีเมล

บทความเรื่องลุกมานสอนลูก(1)

ลุกมานคือใคร ?

 คือบุคคลที่อัลลอฮฺกล่าวถึง ในอัลกุรอาน และเป็นชื่อซูเราะฮฺลำดับที่ 31

ลุกมานเป็นชาวซูดาน มีร่างกายที่แข็งแรง อัลลอฮฺทรงประทานฮิกมะฮฺ (วิทยปัญญา)

แก่เขา แต่ไม่แต่งตั้งเขาให้เป็นนบี (ความเห็นของ Said bin Musayyab)

ลุกมานเป็นทาสที่ศอลิหฺ ไม่ใช่นบี มีริมฝีปากหนา เท้าใหญ่และเป็นผู้ตัดสินคดี (ผู้พิพากษา)

ชาวบะนีอิสรออีล (ความเห็นของ Mujahid) ในสมัยนบีดาวูด

เจ้านายเคยสั่งใช้ให้ลุกมาน เชือดแพะตัวหนึ่ง และให้เขาเก็บเนื้อที่ดีที่สุด จำนวน 2 ชิ้น

ลุกมานจึงเก็บลิ้นและหัวใจ พอเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เจ้านายได้สั่งให้เขาเชือดแพะ

อีกตัวหนึ่ง พร้อมสั่งให้เก็บเนื้อที่ไม่ดีที่สุด จำนวน 2 ชิ้น

ลุกมานจึงเก็บลิ้นและหัวใจ เช่นเดียวกัน เมื่อเจ้านายถามเหตุผล ของการกระทำดังกล่าว

ลุกมานจึงตอบว่าไม่มีอวัยวะอื่นใด ที่ประเสริฐสุดมากกว่าลิ้นและหัวใจ

ถ้าหากทั้งสองอยู่ในสภาพดี

และไม่มีอวัยวะอื่นใดที่ชั่วช้ามากกว่าลิ้นและหัวใจ

หากทั้งสอง อยู่ในสภาพที่ชั่วร้าย

อิบนุอุมัร ได้รายงานว่า ลุกมาน มิใช่ศาสดา แต่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์(ซบ.)ที่ใช้ความคิดใคร่ครวญอย่างมาก

มีความเชื่อมั่น “ยะกีน”อย่างดี มีความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงรักเขา

และด้วยความโปรดปรานจากพระองค์ จึงได้ทรงประทานวิทยปัญญาแก่ลุกมาน

ถึงแม้ลุกมานจะอบรมและตักเตือนบุตรของท่านแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านได้สั่ง สอนมนุษย์ทั้งมวล


"และโดยแน่นอน เราได้ให้ฮิกมะฮฺ แก่ลุกมานว่า จงขอบพระคุณต่ออัลลอฮฺ

และผู้ใดขอบคุณ แท้จริงเขาก็ขอบคุณตัวของเขาเอง และผู้ใดปฏิเสธ

แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ทรงร่ำรวยและทรงได้รับการสรรเสริญ"(ซูเราะห์ ลุกมาน/12)


"และจงรำลึกเมื่อลุกมาน ได้กล่าวแก่บุตรของเขา โดยสั่งสอนเขาว่า

“โอ้ลูกเอ๋ย เจ้าอย่าได้ตั้งภาคีใดๆ ต่ออัลลอฮฺ เพราะแท้จริงการตั้งภาคีนั้น

เป็นความผิดอย่างมหันต์" โดยแน่นอน"(ซูเราะห์ ลุกมาน/13)


ในช่วงแรกของการตักเตือนที่ให้แก่บุตรนั้น ลุกมานได้สั่งสอน ตักเตือน กำชับ

ถึงสิ่งที่เป็นรากเหง้าและรากฐานอันสำคัญคือหลักความเชื่อ ซึ่งหมายถึงต้องเชื่อศรัทธาต่อเอกานุภาพของพระเจ้า

(เตาฮีด) ซึ่งเตาฮีดเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนทุกการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและมีคุณ ประโยชน์

ท่านอิมามอาลี(อ.) ได้กล่าวในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนเป็นชะฮีด ว่า

คำสั่งสอนของฉันที่มีต่อพวกท่าน คือจงอย่าได้ตั้งภาคีใดๆ กับอัลลอฮ์และอย่าได้ทำลาย

แบบฉบับของท่านศาสดา(ศ็อลฯ) สองสิ่งนี้คือเสาหลักของศาสนา

ดังนั้นโปรดรักษาความสว่างไสวของดวงประทีปทั้งสองนี้ไว้

และพวกท่านก็จะไม่เป็นผู้ถูกตำหนิและถูกประณามอย่างแน่นอน 

เฟสบุ๊ค2จัดทำโดย ตลาดมุสลิม!. Design By ..ADB.. กระเป๋า